Vad är DATLAS?

LASER

Processövervakning

Höghastighetsfilmning

Svetscase

Publikationer

Länkar

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Svetsstandarder

 

Detta avsnitt är hämtat från den svenska Lasergruppens hemsida, www.lasergruppen.eu.

 

Svetsstandarder på området Laser- och Elektronstrålesvetsning och besläktade förfaranden

Med svetsstandarder menas horisontella (applikationsobundna) standarder som behandlar svetsning och besläktade förfaranden och som i huvudsak produceras i CEN/TC 121 och ISO/TC 44.

Lasersäkerhet

SS-EN 60825-1:2005 Safety of laser products -
Part 1: Equipment classification, requirement and user guide

SS-EN 60825-2:2005 Safety of laser products -
Part 2: Safety of optical fibre communication systems

SS-EN ISO 11553-1:2005 Safety of machinery - Laser processing machines -
Part 1: General safety requirements

Rekommendationer för svetsning

SS-EN 1011-6:2005 Welding - Recommendation for welding of metallic materials -
Part 6: Laser beam welding

SS-EN 1011-7:2004 Welding - Recommendation for welding of metallic materials -
Part 7: Electron beam welding.

Procedurkontroll

SS-EN ISO 15609-3:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification. Part 3: Electron beam welding, som ersätter

SS-EN ISO 15609-4:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification. Part 4: Laser beam welding, som ersätter

SS-EN ISO 15614-11:2002 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure tests. Part 11: Electron and laser beam welding

Kvalitet

SS-EN ISO 9013:2004 Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances, omfattar laserskurna snitt och ersätter ISO 9013:1992

SS-EN 12584:1999 Classification of imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts, with explanations

SS-EN ISO 13919-1:1996 Welding - Electron and laser beam welded joints - Guidance on quality levels for imperfections - Part 1: Steel (konfirmerad 2001)

SS-EN ISO 13919-2:2001 Welding - Electron and laser beam welded joints - Guidance on quality levels för imperfections - Part 2: Aluminium and its weldable alloys

Provning

SS-EN 1711/AI:2004 Non destructive examination of welds - Ultrasonic methods - Eddi current examination of welds by complex plane analysis.

ISO 22826:2005 Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing of narrow joints welded by laser and electron beam

ISO 22827-1:2005 Acceptance tests for Nd: YAG laser beam welding machines -
Part 1: Laser assembly

ISO 22827-2:2005 cceptance tests for Nd: YAG laser beam welding machines -
Machines with optical fibre delivery -
Part 2: Moving mechanism

SS-EN ISO 15616-1:2003 Acceptance tests for CO2 - laser beam machines for high quality welding and cutting -
Part 1: General principles, acceptance conditions

Utrustning

SS-EN ISO 11145:2006. Optical and optical instruments. Lasers and laser-related equipment. Vocabulary and symbols

SS-EN ISO 11146:2005. Optical and optical instruments. Lasers and laser-related equipment. Test methods for laser beam parameters: Beam widths, divergence angle and beam propagation factor

SS-EN ISO 11554:2006 Optics and optical instruments. Lasers and laser-related equipment. Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics

SS-EN ISO 13694 Optics and optical Instruments - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power (energy} density distribution

SS-EN ISO 14744-1:2000 Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 1: Principles and acceptance conditions

SS-EN ISO 14744-2:2000 Welding - Acceptance inspection of electron beamwelding machines - Part 2: Measurement of accelerating voltage characteristics

SS-EN ISO 14744-3:2000 Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 3: Measurement of beam current characteristics

SS-EN ISO 14744-4:2000 Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 4: Measurement of welding speed

SS-EN ISO 14744-5:2000 Welding - Acceptance inspection of electron beamwelding machines - Part 5: Measurement of run-out accuracy

SS-EN ISO 14744-6:2000 Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 6: Measurement of stability of spot position

SS-EN ISO 15616-1:2003 Acceptance tests for CO2 laser beam machines for welding and cutting - Part 1: General principles, acceptance conditions

SS-EN ISO 15616-2:2003 Acceptance tests for CO2 laser beam machines for welding and cutting - Part 2: Measurement of static and dynamic accuracy

SS-EN ISO 15616-3:2003 Acceptance tests for CO2 laser beam machines for welding and cutting - Part 3: Calibration of instruments for measurement of gas flow and pressure

ISO 22827-1:2005 Acceptance tests for Nd: YAG laser beam welding machines - machines with optical fibre delivery -
Part 1: Laser assembly 

 

 

 

Frågor skickas till: Hans