Vad är DATLAS?

LASER

Processövervakning

Höghastighetsfilmning

Svetscase

Publikationer

Länkar

 

 

 

 

 

    

 

Case 0

Beskrivning

Olika svetscase har undersökts inom DATLAS, Case 0 är ett fingerat case som beskriver en typisk uppställning för svetscasen. Rubrikerna är så långt som möjligt samma för samtliga Case så att man lätt ska kunna jämföra dem med varandra.

I undermenyn kan man hitta önskat Case genom att välja "parametrar".

Fogtyp

Geometrin på fogen har avgörande betydelse för hållfasthet mm. Lasersvetsning möjliggör andra geometrier än andra svetsmetoden, men ställer ofta högre krav på tolerans.

Material

Många olika material kan lasersvetsas men i DATLAS har bara metall svetsats. Svetsförloppet för nyckelhålssvetsning är snarlikt för de flesta metaller. Skillnaden är större mellan olika tjocklek i samma material än mellan olika material i samma tjocklek.

Lasertyp

Våglängden på laserljuset är av stor betydelse. I DATLAS har två typer av laser använts CO2 (10µm) och Nd:YAG (1,064µm) möjligheterna för processövervakning är olika för de olika våglängderna och 

Svetsdefekt

Vanliga problem inom lasersvetsning är tex. att fogberedningen inte håller toleranskraven för lasersvetsning och brister i fixturerer. Ett annat vanligt problem är skitiga fogar och problem med oxidering. En anledning till detta kan vara att lasersvetsning är mycket känsligt för tex tvättmedels rester, som andra svetsmetoder inte har några problem med.

Resultat

Tvärsnittsbild                             

Tvärsnittsbilder visas i de olika Casen för att visa hur tvärsnittet av svetsen ser ut. Ett tvärsnitt framställs genom att kapa provet tvärs svetsen, sedan slipas och poleras ytan. När ytan är nästintill spegelblank, etsas ytan och de olika strukturerna i svetsen framträder. Ofta är det möjligt att se kristallstrukturen i svetsfogen och på så vis avgöra stelningsförloppet.

Denna bild visar tvärsnittet av en överlappsfog, där tvärsnittet används för att mäta olika geometriska data för svetsfogen.

 

Makrobild 

Översiktlig bild som visar svetsens utseende som den ser ut på ytan.

På bilden syns blowouts orsakade av tvättmedelsrester som påverkar svetskvalitén mycket.

Film

Så ofta som möjligt har vi försökt att kombinera hög-hastighetsfilmer av svetsning med signalen från "vårat" övervakningssystem. Under denna rubrik finns länkar till dessa filmer.

Demo En glasrörssäkring möter en hammare i 10000fps

Analys och förklaring

Tillsist kommer en liten analys av vad man kan förvänta sig av processövervakningen i de olika fallen.

 

 

 

 

 

Frågor skickas till: Ingemar